II Edycja konkursu „Mamo! Tato! Zmierz się z Mobi-Cal!”

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Dzieci!

Mobi-Cal ogłasza kolejną, drugą edycję akcji „Mamo! Tato! Zmierz się z Mobi-Cal!”, który odbędzie się w Lutym 2018r. Konkurs skierowany jest do Trójmiejskich Szkół Podstawowych, które zainteresowane są darmową wizytą Dietetyka Mobi-Cal w Marcu 2018r.

Akcja „Mamo! Tato! Zmierz się z Mobi-Cal!”

Szkoły, które wyrażą chęć uczestnictwa w akcji, ogłaszają konkurs plastyczny dla dzieci „Jem zdrowo-kolorowo!”, w którym prace plastyczne powinny być wykonane techniką dowolną, na formacie kartek technicznych A4.

Spośród zebranych prac, Mobi-Cal wybierze zwycięskie 3 Szkoły Podstawowe na terenie Trójmiasta, w których odbędą się darmowe wizyty Dietetyka. Z uczestnictwa w badaniu (analiza składu ciała wraz z krótką interpretacją), będą mogli skorzystać rodzice dzieci uczestniczących w konkursie plastycznym oraz ich nauczyciele (możliwość zamówienia wyników w wersji elektronicznej lub papierowej).

Dodatkowo, Mobi-Cal wybierze 3 prace plastyczne uczniów, które zostaną nagrodzone.

Wszystkie szkoły biorące udział w akcji, otrzymają prezent w postaci limitowanych kart rabatowych na wizytę Mobilnej Poradni Dietetycznej Mobi-Cal.

Jak przystąpić do konkursu?

  1. Zgłoś chęć uczestnictwa* na adres: biuro@mobical.pl

  2. Ogłoś konkurs plastyczny dla dzieci.

  3. Zbierz gotowe prace (podpisane: imię, nazwisko, klasa) i poinformuj o tym poprzez e-mail (lub telefonicznie).

  4. Poczekaj na ogłoszenie wyników**.

*dyrektorzy szkół, lub osoby upoważnione przez dyrektora szkoły

**na stronie www.mobical.pl oraz informacja zwrotna na adres szkoły

Regulamin konkursu:

1. Akcja promocyjna Mobi-Cal „Mamo! Tato! Zmierz się z Mobi-Cal!” trwa od 02.01.2018r., do 30.03.2018r.

2. Zgłoszenia szkół do konkursu przyjmowane od 02.01.2018r. do 22.01.2018r., na adres: biuro@mobical.pl

3. Ogłoszenie konkursu plastycznego i wykonywanie prac przez uczniów od 01.02.2018 do 19.02.2018r.

4. Zgłoszenie gotowych i podpisanych przez uczniów (lub z pomocą nauczyciela) prac plastycznych, na e-mail: biuro@mobical.pl do 23.02.2018r.

5. Ogłoszenie zwycięskich szkół do 02.03.2018r.

6. Ustalenie terminu wizyty dietetyka w szkole – indywidualnie za porozumieniem szkoły i Mobilnej Poradni Dietetycznej Mobi-Cal w terminie od 05.03.2018r.-30.03.2018r.

7. Wizyta dietetyka, obejmuje bezpłatne badanie na analizatorze składu ciała wraz z krótką interpretacją wyników badania, wykonane w godzinach popołudniowych od godziny 17.00 do 20.00 (w przypadku braku możliwości wykonania badań w tych godzinach, Mobi-Cal ustala je indywidualnie z wybraną szkołą).

8. Uczestnikami badania są: rodzice/opiekunowie dzieci biorących udział w konkursie plastycznym, nauczyciele i dyrektorzy szkół.

9. Na wizycie istnieje możliwość odpłatnego zamówienia wydruku w wersji papierowej lub elektronicznej, jak również wykonania dodatkowych badań antropometrycznych i konsultacji żywieniowej (zgodnie z cennikiem zamieszczonym na www.mobical.pl).

10. Wszystkie szkoły otrzymują limitowaną ilość kart rabatowych na pierwszą wizytę w Mobilnej Poradni Dietetycznej Mobi-Cal (ilość kart uzależniona od liczby zgłoszonych szkół do akcji promocyjnej; Mobi-Cal zastrzega sobie prawo do określenia limitów kart do 31.01.2018r.).

11. Więcej informacji na temat akcji oraz regulaminu pod adresem: biuro@mobical.pl, przez formularz kotaktowy: http://mobical.pl/#kontakt lub telefonicznie Agnieszka Reptowska 501 860 480

About the author: Agnieszka Reptowska

Has one comment to “II Edycja konkursu „Mamo! Tato! Zmierz się z Mobi-Cal!””

You can leave a reply or Trackback this post.

  1. Agnieszka Reptowska - Lipiec 26, 2017 at 1:10 pm Reply

    🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.

thirteen + six =