Rodzaj usługi
Cena
1. Konsultacja dietetyczna Mobi-Cal
(wizyta I):
– analiza składu ciała,
– pomiary dodatkowe,
– wywiad żywieniowy
– omówienie błędów żywieniowych.

Wizyta trwa ok. 60 min.

150,00 zł
2. Konsultacja dietetyczna Mobi-Cal
(wizyty kontrolne):
– analiza składu ciała,
– pomiary dodatkowe,
– omówienie rezultatów i przebiegu diety.

Wizyta trwa ok. 30-40 min.

100,00 zł
3. Dieta 7 dniowa 80,00 zł
4. Dieta 14 dniowa

150,00 zł

5. Wizyta bez konsultacji dietetycznych:
– analiza składu ciała.
50,00 zł
6. Konsultacje online 30,00 zł
7. Pakiet standard – miesięczny:
– Konsultacja dietetyczna I,
– Dieta 14-dniowa,
– Konsultacja dodatkowa,
– Dieta 14-dniowa.
450zł
8. Pakiet gold – 2 miesięczny:
– Konsultacja dietetyczna I,
– Dieta 8-tygodniowa
– Konsultacja dodatkowa x 3
Ceny ustalane indywidualnie
9. Warsztaty przygotowywania zdrowych posiłków:
– 1 godzinne,
– możliwość ustaleń indywidualnych
Ceny ustalane indywidualnie
10. Program „Calor-Ja” dla firm, do ustalenia forma:
– Szkolenia
– Warsztaty
– Analiza składu ciała, pomiary, konsultacje dietetyczne.
Ceny ustalane indywidualnie