WIZYTA & REGULAMIN

Konsultacja dietetyczna Mobi-Cal, to pierwsze spotkanie z dietetykiem, na którym przeprowadzony zostaje:

 • wywiad zdrowotny i żywieniowy – przyjrzenie się ogólnemu stanu zdrowia,  omówienie trybu życia, udział wysiłku fizycznego oraz ocenę nawyków żywieniowych,
 • podczas konsultacji, wykonywane są pomiary, w tym pomiar obwodu tali, bioder, brzucha i wzrostu, oraz obliczenia dodatkowe (w tym Podstawowej Przemiany Materii – PPM),
 • przeprowadzona zostaje analiza składu ciała wykonywana na specjalnie do tego celu stworzonym urządzeniu pomiarowym (analizator składu ciała), pozwala to określić nie tylko masę ciała, ale między innymi zawartość tłuszczu,  masy mięśniowej czy stopień nawodnienia organizmu, Mobi-Cal pracuje na certyfikowanym urządzeniu marki Tanita,
 • po zebraniu wszelkich niezbędnych informacji opracowywane są zalecenia żywieniowe, dalsze postępowanie i określenie planu żywieniowego oraz czasu jego trwania (dieta układana do 7 dni od pierwszej wizyty zależnie od wskazań i ustaleń z pacjentem).

Przed pierwszą wizytą Mobi-Cal, osoba chcąca przejść na dietę:

 • powinna spisać szczegółową listę posiłków wraz z przekąskami oraz napojami, które spożywała w ciągu 2-3 ostatnich dni przed dniem wizyty (dzienniczek żywieniowy powinien obejmować dni powszednie i dni wolne od pracy lub weekendy),
 • konsultacja, to rozmowa o sytuacji żywieniowej, zwyczajach, porach spożywania posiłków, gdyż nadmierna masa ciała w wielu przypadkach wynika z przejadania się pod wpływem emocji, czy z nudy, dlatego należy uświadomić sobie różnice, pomiędzy głodem fizjologicznym, a emocjonalnym, który wpływa na zwiększenie ilości i rodzaju posiłków,
 • przed wizytą, pacjent powinien przygotować (jeśli jest to wymagane) zalecenia lekarza prowadzącego, listę zażywanych leków oraz ostatnio wykonywane badania krwi, a jeśli ich brak, zaleca się wykonanie:

– morfologii,
– lipidogramu (cholesterol całkowity, LDL, HDL, Trójglicerydy),
– glikemii (cukier na czczo),
– hormonu tarczycy TSH,
– poziomu kreatyniny, mocznika i kwasu moczowego (przy problemach z nerkami).

 • jeden dzień przed wizytą i w dniu wizyty dietetyka, nie zaleca się intensywnych ćwiczeń fizycznych, wizyt na saunie, oraz spożywania alkoholu i kawy (uniknięcie zafałszowanych wyników z analizatora składu ciała),
 • kilka godzin przed konsultacją (przynajmniej 3 godziny), powinno ograniczyć się spożywanie posiłków i płynów jeśli jest to możliwe i brak jest przeciwwskazań (do jednej szklanki herbaty/kawy oraz nie zjadaniu bardzo obfitych posiłków – wszystko zależy oczywiście od godziny umówionej wizyty),
 • nie zaleca się badania osobom odwodnionym lub wykonującym badanie na krótko po przebudzeniu – na pomiar tkanki tłuszczowej, ma wpływ poziom nawodnienia, pomiary będą różne gdy normalny poziom nawodnienia zostanie naruszony przez odwodnienie lub zbyt duże nawodnienie organizmu,
 • dla wygodnego prowadzenia badania, które wykonuje się na gołych stopach na analizatorze składu ciała, proponuje Paniom nie ubieranie rajstop jak również nie kremowaniu stóp przed wizytą,
 • przeprowadzane wizyty z dojazdem do pacjenta/firmy, wymagają umieszczenia urządzenia do pomiaru w stabilnej lokalizacji, z niską amplitudą temperatur.

Bezpieczeństwo i higiena

 • poradnia dysponuje profesjonalnym, certyfikowanym (CE/EMC) sprzętem do wykonywania analizy składu ciała,
 • w związku z przechodzeniem sygnału elektrycznego przez ciało (podczas badania pacjenta) urządzenie nie jest stosowane na osobach z wbudowanym rozrusznikiem serca bądź innymi implantami, jak również nie zaleca się stosowania funkcji analizy u kobiet w ciąży. Obydwie grupy pacjentów, mogą korzystać z funkcji „tylko waga”,
 • po każdorazowym użyciu analizatora, Mobi-Cal dezynfekuje urządzenie odpowiednimi preparatami czyszczącymi, dzięki czemu każdemu pacjentowi zapewniane jest bezpieczne i higieniczne badanie.

Pamiętaj

 1. Skontaktuj się z lekarzem prowadzącym i skonsultuj swoje plany w zmianie sposobu odżywiania (dieta redukcyjna), zwłaszcza w przypadku współistniejących chorób (zgoda lekarza).
 2. Przed wizytą Mobi-Cal, przez minimum 2-3 dni prowadź dzienniczek żywieniowy, uwzględniający 24 godzinne spożycie artykułów żywnościowych w tym również płyny. Dzienniczek powinien uwzględniać pory spożywanych posiłków (godziny), ilości (gramatura lub miara domowa) i ewentualnie jakość (marki produktów, sklepy z których korzystasz).
 3. Znajdź ostatnio przeprowadzane badania biochemiczne (z ostatnich 2 miesięcy), jednakże sugerowane jest wykonanie aktualnych badań obwodowych krwi, lipogramu, poziomu hormonów.
 4. Zapoznaj się z Regulaminem korzystania z usług Mobilnej Poradni Dietetycznej Mobi-Cal dostępnej na stronie www.mobical.pl lub napisz na adres: biuro@mobical.pl w temacie wpisując „Regulamin”.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG MOBILNEJ PORADNI DIETETYCZNEJ MOBI-CAL

Definicje i ich znaczenia:

 1. Cennik – wykaz świadczonych usług dostępny pod adresem http://mobical.pl/cennik/, wraz z obowiązującymi aktualnie opłatami;
 2. Opłata – kwota wynagrodzenia należnego za usługę, pakiet usług, usługę on-line, lub jakiekolwiek inne świadczenie, której wysokość jest wskazana w Cenniku lub jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, przeprowadzonych badań i informacji uzyskanych od pacjenta;
 3. Poradnia/Gabinet/Wykonawca – należy przez to rozumieć Mobilną Poradnię Dietetyczną Mobi-Cal prowadzoną przez Agnieszkę Reptowską, z adresem siedziby w Gdyni 81-589 przy ul. Sojowa 28c/7;
 4. Pacjent/Klient/Zamawiający – osoba fizyczna, pełnoletnia, poczytalna, zarejestrowana w bazie danych pacjentów i korzystająca z usług poradni;
 5. Baza danych pacjentów – elektroniczna lub/i kartotekowa baza danych stworzona na potrzeby funkcjonowania poradni, zawierająca dane teleadresowe pacjentów, dane osobowe oraz dane wrażliwe tj. informacje na temat stanu zdrowia i wyników badań oraz pomiarów dotyczących pacjentów, a także plan wizyt i/lub konsultacji, zalecenia dietetyczne, informacje o opłatach i inne informacje niezbędne do prawidłowego wykonywania usług przez Poradnię;
 6. Usługa – konsultacja dietetyczna/poradnictwo żywieniowe, której przebieg zależy od poradni, pacjenta i jego potrzeb, zwyczajowo obejmująca: szczegółowy wywiad żywieniowo–zdrowotny, dokonanie pomiarów antropometrycznych (m.in. wysokości ciała, obwodów), pomiarów wykonywanych przy pomocy profesjonalnego sprzętu w postaci analizatora składu ciała (w tym m.in. masy ciała) oraz udzielenie porad żywieniowych, zleceniu i opracowywaniu odpowiednich diet, uwzględniających m.in. zapotrzebowanie energetyczne, stan zdrowia, alergie pokarmowe, przyjmowane leki, preferencje żywieniowe pacjenta itp.
 7. Usługa „on-line” – konsultacja dietetyczna, świadczona telefonicznie lub/i z użyciem poczty elektronicznej lub/i komunikatorów internetowych, obejmująca rozmowę i/lub analizę: jadłospisu, postępów świadczonych usług dietetycznych i innych ustalanych między poradnią, a pacjentem;
 8. Formularz konsultacji – formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie http://mobical.pl/#kontakt, za pośrednictwem którego klient wysyła zapytanie i sygnalizuje zapotrzebowanie na konsultację, usługę lub pakiet usług lub/i ustala termin konsultacji;
 9. Karta pacjenta – dokument przechowywany w bazie danych w formie papierowej i/lub elektronicznej zawierający podstawowe informacje na temat pacjenta, w szczególności: dane osobowe pacjenta, dane teleadresowe w tym adres e-mail, wiek, płeć oraz dane wrażliwe, dane pomiarów antropometrycznych, wyniki badań, informacje medyczne o istniejących dolegliwościach zdrowotnych, informacje dotyczące przeciwwskazań do świadczenia usług, a także dodatkowo oświadczenie pacjenta o zapoznaniu się m.in. z Regulaminem korzystania z usług Mobilnej Poradni Dietetycznej Mobi-Cal oraz innymi zasadami wprowadzonymi przez Poradnię, niezbędnymi do poprawnego wykonywania usługi,
 10. Wywiad żywieniowy – formularz wywiadu, który wypełnia poradnia lub pacjent; formularz zawiera dane osobowe pacjenta, plan zajęć codziennych (wykonywana praca) oraz informacje o: jego nawykach, preferencjach żywieniowych i przyzwyczajeniach, aktywności fizycznej, samopoczuciu związanym ze spożywaniem posiłków, częstotliwości spożycia danych produktów. Wszelkie informacje zawarte w wywiadzie żywieniowym, służą poprawności wykonywanej usługi przez poradnię i mają na celu lepiej zapoznać się z sytuacją żywieniową/zdrowotną pacjenta,
 11. Zlecenie usługi dietetycznej/Umowa – formularz umowy spisany pomiędzy poradnią (wykonawcą), a pacjentem (zamawiającym) na wykonanie odpłatnej usługi dietetycznej (diety) zgodnej z zawartymi na umowie informacjami. Umowa zawiera: dane osobowe pacjenta, dane bankowe poradni, szczegóły zamawianej usługi, wartość usługi ustalanej według cennika lub według indywidualnych uzgodnień (pomiędzy poradnią, a pacjentem spisanych na umowie), rodzaj płatności, informacje dodatkowe oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści zlecenia usługi dietetycznej.

Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa w szczególności:

a) zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez poradnię,

b) zasady rejestrowania zgłoszeń do poradni oraz procedury wykonywania usług, konsultacji, a także innych świadczeń na rzecz pacjenta,

c) zasady przechowywania i przetwarzania dokumentacji w postaci danych osobowych pacjentów, w tym danych wrażliwych.

 

 1. Oferta poradni to: analiza składu ciała oraz pomiary antropometryczne, stacjonarne konsultacje dietetyczne w siedzibie Bianco Clinic ul. Rdestowa 76, 81-577 Gdynia, konsultacje on-line, poradnictwo żywieniowe, układanie diet (czasowych i cyklicznych), edukacja żywieniowa – szkolenia i warsztaty, dojazd do klienta na terenie Trójmiasta i okolic (obszar do 100km – wszelkie ustalenia między poradnią, a pacjentem), pakiety dietetyczne, programy dla firm (profilaktyka, szkolenia, inne ustalane między poradnią, a klientem), obsługę telefoniczną, mailową oraz poprzez formularz kontaktowy.
 2. Poradnia posiada dietetyka uprawnionego do wykonywania zawodu, z odpowiednim przygotowaniem i potrzebnym wykształceniem w tym kierunku. Pracownik poradni dokłada wszelkich starań aby działać zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami, a także poszanowaniem praw pacjenta, zasadami etyki i poufności. Poradnia stosuje się do norm i informacji udostępnianych m.in. przez IŻŻ w oparciu o racjonalny i zdrowy sposób żywienia oraz dostępną literaturę tematyczną, a ułożony plan dietetyczny dostosowuje do potrzeb zamawiającego w oparciu o informacje przez niego przekazane. W przypadku dolegliwości, o których wykonawca nie został poinformowany, nie można zagwarantować założonych celów planu dietetycznego.
 3. Konsultacje dokonywane przez poradnię mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. Jeżeli pacjent ma wątpliwości co do swojego stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania planu dietetycznego powinien zasięgnąć opinii swojego lekarza. Tym samym, pacjent został poinformowany o: konieczności skonsultowania wprowadzanych zmian w sposobie żywienia z lekarzem prowadzącym/rodzinnym, skonsultowania zastosowania diety redukcyjnej z lekarzem prowadzącym/rodzinnym oraz o wszelkich konsultacjach z lekarzem prowadzącym/rodzinnym w związku z usługami dietetycznymi, które mogłyby wpłynąć na zdrowie pacjenta.
 4. Pacjent jest świadomy potrzeby prowadzenia corocznych/cyklicznych badań profilaktycznych. Tym samym, jeśli w trakcie korzystania z usług poradni ulegnie zmianie stan zdrowia pacjenta oraz zajdą zmiany istotne dla jego zdrowia (np. przyjmowanie leków, suplementów, stosowanie diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego), niezwłocznie poinformuje o tym fakcie poradnię.
 5. Stosowanie zalecanej diety jest dobrowolne i na odpowiedzialność zamawiającego.
 6. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez poradnię nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez pacjenta, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych. Pacjent przyjmuje nadto do wiadomości, iż konsultacje udzielane przez pracowników poradni zawierają indywidualną interpretację danego stanu, a także oparte są na wiedzy i doświadczeniu pracownika poradni oraz na przeświadczeniu, że pacjent nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę, tym samym poradnia nie odpowiada za zatajone przez pacjenta istotne informacje mogące wpłynąć na stan jego zdrowia oraz wprowadzoną usługę dietetyczną.
 7. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez pracownika poradni. Pacjent przyjmuje ponadto do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez pracownika poradni, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez pacjenta może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu. Tym samym pacjent potwierdza, że zawarte w karcie pacjenta oraz w wywiadzie żywieniowym informacje, są kompletne i zgodne z prawdą.
 8. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za błędną konsultację lub usługę udzieloną na skutek podania przez pacjenta niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego danego zagadnienia, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów lub/i badań lub podania przez pacjenta nierzetelnych informacji.
 9. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż dietoterapia jest procesem złożonym oraz długotrwałym, często podzielonym na etapy. Dieta nie jest przeznaczona do dożywotniego stosowania bez kontroli poradni. Zalecenia te są dostosowane do stanu pacjenta zgodnie z wiedzą poradni z ostatniej konsultacji. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i kontroli poradni.
 10. Poradnia może odmówić pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:
 11. Występują przeciwwskazania do wykonania usług poradni zamieszczonych w karcie pacjenta, które dyskwalifikują wykonanie usługi świadczonej przez poradnię.
 12. Zachodzi przypuszczenie, że pacjent jest nieletni lub niepoczytalny;
 13. Zachowanie pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww. lub zachowanie pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste pracownika poradni lub osób trzecich lub sytuacja w której pozostaje pracownik poradni stanowi zagrożenie utraty zdrowia i/lub życia;
 14. Udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub naruszałoby prawa osób trzecich;
 15. Udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta.
 16. Poradnia zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które nabyła w związku ze świadczeniem usług pod groźbą odpowiedzialności karnej i cywilnej. Obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo.

Procedura diagnostyczno-konsultacyjna

 1. Rejestracja pacjentów odbywa się:

– przez poradnię Mobi-Cal telefonicznie i SMS (nr tel. 501 860 480), mailowo (biuro@mobical.pl) lub poprzez formularz kontaktowy na stronie poradni: http://mobical.pl/#kontakt, codziennie, w godzinach 08.00-20.00

oraz

– przez przychodnię Bianco Clinic telefonicznie (nr tel.: (58) 629-82-69, (48) 577-932-222) oraz mailowo (recepcja@biancoclinic.com) w godzinach pracy przychodni zamieszczonych na stronie: www.biancoclinic.com.

Konsultacje z pacjentami odbywają się stacjonarnie w siedzibie Binaco Clinic w ustalonym dniu tygodnia i godzinie (informacje o godzinach i dniach przyjęć dostępne telefoniczne i/lub mailowo i/lub osobiście w siedzibie przychodni Bianco Clinic ul. Rdestowa 76, 81-577 Gdynia).

Rezerwacja wizyty w formie mailowej, telefonicznie, SMS lub poprzez formularz kontaktowy, musi zostać potwierdzona przez poradnię Mobi-Cal lub przychodnię Bianco Clinic w formie telefonicznej (lub SMS) i/lub mailowej i/lub osobiście.

 1. Poradnia świadczy usługi:

– stacjonarne w siedzibie Bianco Clinic ul. Rdestowa 76, 81-577 w Gdyni

oraz

– mobilne z dojazdem do pacjenta w formie wizyty w miejscu zamieszkania pacjenta lub innym miejscu ustalonym między pacjentem, a poradnią, stanowiącym dogodne miejsce wykonania usługi konsultacyjnej poparte zgodą pacjenta

oraz

– on-line/telefonicznie/w formie elektronicznej–drogą e-mail lub/i za pośrednictwem elektronicznych formularzy i komunikatorów internetowych. Ten sposób komunikacji opiera się wyłącznie na zadawaniu skonkretyzowanych pytań związanych z poradnictwem żywieniowym (odpłatnie) i/lub informacji związanych z konsultacjami w poradni (odpłatność za usługę zależy od ustaleń między poradnią, a pacjentem).

 1. Przebieg konsultacji poradni został opisany na stronie www.mobical.pl/wizyta/. Pierwsza konsultacja ma charakter zapoznawczy i odbywa się w formie wywiadu.
 2. Poradnia nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy.
 3. Usługi świadczone przez poradnię, w tym usługi on-line, nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej. Usługi te nie mogą stanowić dla pacjenta wyłącznej podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp. Konsultacje i usługi świadczone przez poradnię mają charakter opiniodawczy i wskazują na właściwe i zgodne z obowiązującymi normami zasady żywienia i/lub stosowania form wysiłku fizycznego.
 4. Konsultacja w poradni, opiera się na rozmowie z pacjentem, uzupełnieniu danych do karty pacjenta, przeprowadzeniu wywiadu żywieniowego, załączeniu ewentualnej dokumentacji wyników badań, dokładnym opisie problemu pacjenta lub na zadaniu konkretnego pytania przez pacjenta wraz z dokładnym opisem problemu oraz udzieleniu odpowiedzi na to pytanie przez poradnię. Konsultacja on-line opiera się na zadawaniu skonkretyzowanych pytań pacjenta do poradni i odpowiedzi udzielanych przez poradnię. Każda konsultacja, bez względu na formę jej realizacji, stanowi usługę w rozumieniu niniejszego regulaminu i jest odpłatna.
 5. Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami, znajdującymi się na stronie internetowej www.mobical.pl, które mają za zadanie przygotować pacjenta do wizyty w ramach usług świadczonych przez poradnię lub zastosować się do wskazówek przekazanych telefonicznie i/lub poprzez e-mail. Nie zapoznanie się przez pacjenta z opisanymi procedurami i brak przygotowania się do wizyty może spowodować konieczność przełożenia wizyty i obciążenia pacjenta kosztami z tym związanymi.
 6. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego pacjenta w związku z zawarciem umowy, stanowią własność intelektualną poradni i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody właściciela poradni jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiedzialnością karną oraz majątkową.
 7. Pacjent, który wyraża wolę skorzystania z usługi on-line, powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne, umożliwiające dostęp do Internetu oraz wymiany informacji. Chęć skorzystania z takiej usługi w formie konsultacji, musi zostać poprzedzona wiadomością e-mail na adres poradni: biuro@mobical.pl, a dodatkowo rozmową telefoniczną z poradnią w celu weryfikacji poprawności przesłanych informacji i/lub potwierdzenia danych zawartych w zgłoszeniu. Wszelka wymiana informacji w postaci konsultacji on-line jest odpłatna, zgodna z cennikiem lub ustaleniami pomiędzy poradnią, a pacjentem i wyrażona w formie umowy, poprzedzona płatnością za usługę w formie przelewu na konto bankowe przed udzieleniem tejże konsultacji i potwierdzenie jej wykonania przez poradnię. Konsultacja on-lina opiera się na sformułowaniu w sposób zwięzły pytania. Jeśli konsultacja on-line wymaga wnikliwszej analizy lub w przypadku, gdy pacjent chce zadać pytania dodatkowe po wyjaśnieniu problemu podstawowego, cena usługi może ulec zmianie według cennika lub ustaleń pomiędzy pacjentem, a poradnią. O zakończeniu konsultacji on-line decyduje poradnia.
 8. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z oferowanych usług spowodowany wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych pacjenta lub poradni, jak również za szkody powstałe z powodu wadliwego funkcjonowania urządzeń lub jego oprogramowania po stronie pacjenta lub poradni.
 9. Poradnia może zalecić wykonanie dodatkowych badań lub konsultację z lekarzem-specjalistą, w celu dokonania dokładnej analizy przypadku (podejrzenie chorób, dolegliwości). Poradnia może zasugerować pacjentowi jakie badania pacjent powinien wykonać. Pacjent wykonuje badania na własny koszt, który zależny jest od zakresu, ilości badań, a także od innych czynników.
 10. W przypadku odmowy wykonania badań lub badań dodatkowych przez pacjenta lub nie wykazywania chęci współpracy mającej na celu poprawne wykonanie usługi dietetycznej, poradnia ma prawo zakończyć współpracę z pacjentem. Opłaty pobrane od pacjenta nie podlegają w takiej sytuacji zwrotom.
 11. Wszelkie zmiany dotyczące terminu konsultacji lub realizacji usługi należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@mobical.pl lub telefonicznie/SMS pod nr tel.: 501 860 480.
 12. W przypadku odwołania lub przełożenia wizyty przez poradnię, pacjent zostanie poinformowany telefonicznie i/lub mailowo o zaistniałej zmianie. W takich przypadkach poradnia zaoferuje pacjentowi pierwszy wolny termin wykonania usługi.
 13. W przypadku spóźnienia się pacjenta na konsultację, poradnia zastrzega sobie prawo do przełożenia tej wizyty w terminie późniejszym, ustalonym pomiędzy stronami.

Baza danych pacjentów i polityka prywatności

 

 1. Pacjent korzystający z usług Poradni oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że Mobilna Poradnia Dietetyczna Mobi-Cal z siedzibą w Gdyni, przy ul. Sojowa 28c/7, 81-589, jest administratorem danych osobowych, w tym danych wrażliwych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) stosowanym od dnia 25 maja 2018 r. (RODO-Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
 2. Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zawartych w dokumentach Poradni (Baza danych pacjentów, Karta pacjenta, Wywiad żywieniowy, Zlecenie usługi dietetycznej, innych niezbędnych w celu realizacji Usługi), a wymienionych w Regulaminie korzystania z usług Mobilnej Poradni Dietetycznej Mobi-Cal, przez Mobilną Poradnię Dietetyczną Mobi-Cal, w celu realizacji Usług dietetycznych, umożliwienia dalszych konsultacji i/lub przygotowania diety zgodnie z preferencjami żywieniowymi oraz potrzebami zdrowotnymi i/lub sporządzenia Umowy na podstawie ww. aktów prawnych i/lub innych czynności niezbędnych w celu realizacji Usługi.
 3. Udostępniony adres e-mail Pacjenta będzie służył jedynie do przesłania przez Poradnię planu diety, kontaktu z pacjentem, realizacji Konsultacji on-line, przesłania informacji odnośnie pomiarów i wizyt kontrolnych, innych informacji niezbędnych do realizacji Usług, jak również do przesyłania informacji o nowościach i promocjach gabinetu Mobi-Cal. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.0.1219), Pacjent wyraża zgodę na otrzymywanie powyższych informacji na adres e-mail. Poradnia zapewnia, że adres email nie zostanie udostępniony bądź odsprzedany osobom trzecim.
 4. Udzielona zgoda może być przez Pacjenta w każdej chwili wycofana drogą mailową na adres biuro@mobical.pl z informacją o rezygnacji. Pacjentowi przysługuje prawo do wglądu i zmiany danych zawartych w dokumentach Poradni.
 5. Uzyskane od Pacjentów oryginały dokumentów są kopiowane lub skanowane. Oryginały dokumentów są zwracane Pacjentom.
 6. Otrzymane od Pacjenta dane osobowe w tym dane wrażliwe, służą tylko do realizacji świadczonych Usług. Mobilna Poradnia Dietetyczna Mobi-Cal jako administrator danych, chroni uzyskane dane poprzez odpowiedni system zabezpieczeń w tym również środki: fizyczne, sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz organizacyjne.
 7. Przechowywanie danych osobowych oraz dokumentacji Pacjentów Poradni, odbywać się będzie przez okres nie dłuższy, niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do funkcjonowania Poradni lub wykonania Umowy z pacjentami.

 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych regulujących prawo konsumenckie, a w sprawach nieuregulowanych przepisami decyzje podejmuje Poradnia.
 2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają ogłoszenia na stronie www.mobical.pl, a ich wejście w życie rozpoczyna się w dniu ogłoszenia zmian na stronie w formie ujednoliconego teksu Regulaminu. Pacjentów obowiązuje treść Regulaminu z datą zawarcia umowy.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Poradnią a Pacjentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, w tym z arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe ośrodki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Pacjentów wynikających z postanowień prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06 marca 2017 roku.